طراحی و تولید درافتینگ نقشه کشی

طراحی وتولید درافتینگ نقشه کشی - میزهای تک پایه با سیستم هیدرولیک و گازی سرعت عمل و کیفیت بیشتر را به شرح ذیل ارائه میدهد. چرخش حول محور عمودی 360 درجه و تغییر زاویه حول افق 170درجه و 40سانتیمتر بطور قائم بالا و پایین میشود.

اندازه ها 120*80 سانتیمتر و 150*100 سانتیمتر

 آب و هوا


نظر سنجی